Handbescherming

Bij veel bedrijven zijn nog steeds veel soorten handschoenen in gebruik. In de loop van de tijd werden verschillende handschoenen in gebruik genomen voor soms dezelfde werkzaamheden. Daarnaast is het vaak onduidelijk hoelang een chemische handschoen werkelijk bescherming kan bieden. Het onderzoek naar de precieze permeatietijd (doorslagtijd) is in dit geval van groot belang.

Het analyseren van de gevaren op de werkplek is noodzakelijk om tot een goede keuze te komen, vaak kan zo al een reductie in het aantal soorten bereikt worden. Safe&Sure kan voor uw onderneming een handschoenconcept opstellen waarin de werkzaamheden en de uiteindelijke oplossingen worden geadviseerd.

Maak een afspraak met een van onze productspecialisten voor een vrijblijvend advies.

Klik hier voor de Handbeschermingsproducten op onze webshop

Download hoofdstuk Handbescherming uit de RUBIX Catalogus