Valbeveiliging

Werken op hoogte brengt risico's met zich mee. Goede valbescherming minimaliseert deze risico's en zorgt voor de vrijheid om onbelemmerd te kunnen werken op hoogte. Wij een compleet assortiment harnasgordels, veiligheidslijnen, haken, valstoppers, permanente valbeveiligingssystemen en overig gereedschappen voor valbescherming. 

Valbeveiliging is te zien als een systeem, bestaande uit meerdere componenten, die dikwijls uitwisselbaar zijn, zodat ze ook elk afzonderlijk aan de normvereisten moeten voldoen. Heeft u vragen over de normen of toepassingen of het keuren van uw valbescherming? Neem dan contact op met een van onze productspecialisten. Wij keuren zelf onze valbescherming in samenwerking met ons RUBIX Technical Center Testcom in Gouda.

Klik hier voor de Valbeveiligingsproducten op onze webshop

Download hoofdstuk Valbeveiliging uit de RUBIX Catalogus